- praca administracyjna szkoły

- udzielanie informacji osobom zainteresowanym

- załatwianie spraw uczniowskich