Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3

im. Armii Krajowej w Zamościu

ZSP Nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu jest szkołą publiczną.
Organem prowadzącym dla szkoły jest Miasto Zamość.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Zamościu.