Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3

im. Armii Krajowej w Zamościu

Waldemar Pawełczuk dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu, powołany przez Prezydenta Miasta Zamość na obecną kadencję.

ZSP Nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu jest szkołą publiczną.
Organem prowadzącym dla szkoły jest Miasto Zamość.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Zamościu.