Klauzula informacyjna - przesłanka przepis prawa

Klauzula informacyjna - przesłanka umowy

Klauzula informacyjna - zapoznanie z zasadami stosowania monitoringu w szkole

Klauzula informacyjna - regulamin monitoring

Inspektorem w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3
im. Armii Krajowej w Zamościu jest Pani Ewa Palus a zastępcą Pani Agata Szwed

e-mail: inspektor@cbi24.pl