Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3

im. Armii Krajowej w Zamościu

czynny codziennie: 7:30 - 15:30

przyjmowanie uczniów: 10:00 - 13:00

- praca administracyjna szkoły

- udzielanie informacji osobom zainteresowanym

- załatwianie spraw uczniowskich

Sekretariat szkoły funkcjonuje w godzinach 7.30 - 15.30.