7.30 - 15.00

Pielęgniarki szkolne: Małgorzata Gładysz, Jolanta Zaśko, Anna Dudzińska