Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3

im. Armii Krajowej w Zamościu


Technikum Nr 3 w Zamościu (4 letnie):
- technik analityk
- technik elektryk
- technik elektronik
- technik energetyk
- technik informatyk
- technik telekomunikacji
- technik teleinformatyk
- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

IV Liceum Ogólnokształcące w Zamościu (3 letnie):
- klasa humanistyczna z rozszerzonym językiem angielskim
- klasa sportowa

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3 w Zamościu (3 letnia):
- elektryk
- elektromechanik
- monter elektronik
- monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych
- monter mechatronik