Sekretariat szkoły funkcjonuje w godzinach 7.30 - 15.30.