Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3

im. Armii Krajowej w Zamościu

Sekretariat szkoły funkcjonuje w godzinach 7.30 - 15.30.