Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3

im. Armii Krajowej w Zamościu


Technikum Nr 3 w Zamościu (4 letnie po gimnazjum bądź 5 letnie po szkole podstawowej):
- technik elektryk
- technik elektronik
- technik energetyk
- technik informatyk
- technik teleinformatyk
- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

IV Liceum Ogólnokształcące w Zamościu (3 letnie po gimnazjum bądź 4 letnie po szkole podstawowej):
- klasa geograficzno-lingwistyczna
- klasa medyczno-sportowa
- klasa psychologiczno-społeczna

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3 w Zamościu (3 letnia):
- elektryk
- elektronik
- elektromechanik

Działalność dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńcza

mgr Agnieszka Skowyra

mgr inż. Paweł Jacek

mgr Adrian Maziarczuk