INFORMACJA  O  WYNIKACH  PRZEPROWADZONEGO W  ZESPOLE  SZKÓŁ  PONADGIMNAZJALNYCH   NR 3  
W  ZAMOŚCIU NABORU KANDYDATÓW na stanowisko

REFERENT  DS. PŁAC

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została zatrudniona
Paulina Kozłowska zam. Sitaniec Wolica. Pani Paulina Kozłowska spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze.
Wykazała się przygotowaniem merytorycznym, wiedzą oraz predyspozycjami do wykonywania zadań na tym stanowisku.

 

 Zamość, 30.05.2018r.                                                                         

                                                                                                              Dyrektor

                                                                                       Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3                                        
                                                                                              im. Armii Krajowej w Zamościu

                                                                                                        mgr Ewa Bakun