Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3

im. Armii Krajowej w Zamościu

INFORMACJA  O  WYNIKACH  PRZEPROWADZONEGO W  ZESPOLE  SZKÓŁ  PONADGIMNAZJALNYCH   NR 3  
W  ZAMOŚCIU NABORU KANDYDATÓW na stanowisko

REFERENT  DS. PŁAC

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została zatrudniona
Paulina Kozłowska zam. Sitaniec Wolica. Pani Paulina Kozłowska spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze.
Wykazała się przygotowaniem merytorycznym, wiedzą oraz predyspozycjami do wykonywania zadań na tym stanowisku.

 

 Zamość, 30.05.2018r.                                                                         

                                                                                                              Dyrektor

                                                                                       Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3                                        
                                                                                              im. Armii Krajowej w Zamościu

                                                                                                        mgr Ewa Bakun     

Zespół Szkół Ponadpodstawowychh Nr 3
im. Armii Krajowej w Zamościu

Adres:
22-400 Zamość
ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 62

Telefon:
084 639 81 32, 084 639 30 27

Fax:
084 639 30 27

Adres e-mail:
zsp3zamosc[at]o2.pl

e-mail kontaktowy:
p-e36[at]wp.pl 

w miejsce [at] wstaw: @