Bilans za rok 2021

  1. Bilans jednostki budżetowej na dzień 31.12.2021r.,
  2. Rachunek zysków i strat jednostki  na dzień 31.12.2021r.,
  3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2021r.,
  4. Wyciąg z informacji dodatkowej na rok 2021
  5. Informacja dodatkowa na rok 2021 włącznie z 16 tabelami.