Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3

im. Armii Krajowej w Zamościu

Klauzula informacyjna - przesłanka przepis prawa

Klauzula informacyjna - przesłanka umowy

Klauzula informacyjna - zapoznanie z zasadami stosowania monitoringu w szkole

Klauzula informacyjna - regulamin monitoring

Inspektorem w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3
im. Armii Krajowej w Zamościu jest Pani Ewa Palus a zastępcą Pani Agata Szwed

e-mail: inspektor@cbi24.pl


Technikum Nr 3 w Zamościu - 5 letnie
- technik elektryk
- technik elektronik
- technik energetyk
- technik informatyk
- technik programista


IV Liceum Ogólnokształcące w Zamościu - 4 letnie
- klasa medyczno-sportowa
- klasa psychologiczno-społeczna

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3 w Zamościu - 3 letnia:
- elektryk
- elektronik
- elektromechanik

Działalność dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńcza

mgr Agnieszka Skowyra

mgr Adrian Maziarczuk

mgr Andrzej Jasiński